Eğitimlerimiz

Afetlerde İlk Yardım Eğitimi

Eğitim Süresi: 2 Saat

Katılımcısı Sayısı: En az 5, en fazla 20 katılımcı

Eğitmen Sayısı: Her 7 katılımcı için 1 eğitmen

Eğitim Yeri: Katılımcı başına 3,5 m2 alanı olan eğitim salonlarında gerçekleştirilebilir.

Eğitimin Amacı
Sertifikalı ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından afet durumlarında karşılaşılan ilk yardım gerektiren durumlarda, afet sırasında yapılması gerekenler ile ilk yardım organizasyon ve koordinasyonun sağlanması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak. Eğitim Programı:

  • Genel ilk yardım bilgileri
  • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
  • Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilk yardım
  • Kanamalarda ilk yardım
  • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
  • Acil taşıma teknikleri
Kayıt Evrakları: Kimlik fotokopisi ve fotoğraf

Sertifikasyon: Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, üç yıl geçerliliği olan sertifika ve kimlik kartı almaya hak kazanırlar.