Eğitimlerimiz

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

Eğitim Süresi: 40 Saat / Ardışık 5 Gün

Katılımcısı Sayısı: En az 5, en fazla 20 katılımcı

Eğitmen Sayısı: Her 7 katılımcı için 1 eğitmen

Eğitim Yeri: Katılımcı başına 3,5 m2 alanı olan eğitim salonlarında gerçekleştirilebilir.

Eğitimin Amacı
Sağlık meslek liseleri, sağlık yüksekokulları, sağlık meslek yüksekokulları ve tıp fakültesi mezunu bireylerin ilk yardım eğitmenliği yapabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak.

Eğitim Programı:

I. Bölüm

 • Genel ilk yardım bilgileri
 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilk yardım
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 • Kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilk yardım
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Boğulmalarda ilk yardım
 • Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım
 • Acil taşıma teknikleri
 • Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
 • Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
II. Bölüm
 • İletişim becerisi
 • Klinik eğitime yaklaşım
 • Yetişkin eğitimi
 • Olumlu eğitim atmosferi
 • Görsel ve işitsel araçları hazırlama ve kullanma
 • Sunum becerisi
 • Küçük grup çalışmaları
 • Gösterim (demonstrasyon) becerisi
 • Eğitimde yetiştiricilik (koçluk)
 • Yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları kullanma
Kayıt Evrakları: Kimlik fotokopisi ve fotoğraf

Sertifikasyon: Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, beş yıl geçerliliği olan sertifika ve kimlik kartı almaya hak kazanırlar.