Eğitimlerimiz

İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi

Eğitim Süresi: 20 Saat / Ardışık 2,5 gün

Katılımcısı Sayısı: En az 5, en fazla 20 katılımcı

Eğitmen Sayısı: Her 7 katılımcı için 1 eğitmen

Eğitim Yeri: Merkezimizde, iş yerinizde, evinizde...

Eğitim Programı:

I. Bölüm

 • Genel ilk yardım bilgileri
 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilk yardım
 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 • Kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilk yardım
 • Yaralanmalarda ilk yardım
 • Boğulmalarda ilk yardım
 • Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım
 • Acil taşıma teknikleri
 • Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım
 • Zehirlenmelerde ilk yardım
 • Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
 • Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
II. Bölüm
 • İletişim becerisi
 • Klinik eğitime yaklaşım
 • Yetişkin eğitimi
 • Olumlu eğitim atmosferi
 • Görsel ve işitsel araçları hazırlama ve kullanma
 • Sunum becerisi
 • Küçük grup çalışmaları
 • Gösterim (demonstrasyon) becerisi
 • Eğitimde yetiştiricilik (koçluk)
 • Yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları kullanma
Kayıt Evrakları: Kimlik fotokopisi ve fotoğraf

Sertifikasyon: Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, üç yıl geçerliliği olan sertifika ve kimlik kartı almaya hak kazanırlar.