İlk Yardım Sınavı – 2 (20 Soru)


TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ SINAVI

Temel İlk Yardım Eğitimi sona erdiğinde en geç bir ay içerisinde İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen tarih ve saatlerde düzenlenen Temel İlk Yardım Eğitimi Sınavı gerçekleşmektedir. Sınav 2 etaptan oluşmaktadır.

Birinci etap; toplam 1 saat (60 dakika) süre içerisinde tamamlanması gereken, dört şıklı çoktan seçmeli 40 (kırk) adet sorudan yazılı sınavdan oluşmaktadır.

Bu etaptan başarılı olan katılımcılar ikinci etap olan uygulama sınavı etabına geçerler. Bu etapta katılımcılardan, hasta/yaralıya müdahale sırasında yapılması gerekenleri aşağıdaki ilk yardım uygulamaları ile anlatarak uygulamaları istenir.

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ UYGULAMA SINAVI

 1. Olay yerinin değerlendirilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması (2 Puan)
 2. Bilinç durumunun değerlendirilmesi (1 Puan)
 3. 112 acil yardım numarasının aranması (2 Puan)
 4. Yetişkin, Çocuk ve Bebekte Havayolunun açılması ve suni solunum yapılması (15 Puan)*
 5. Bebek, Çocuk ve Yetişkinde Kalp masajı ve Otomatik Eksternal Defibrilatör uygulaması (30 Puan)*
 6. Yetişkin, Çocuk ve Bebekte Havayolu Tıkanıklığının Giderilmesi (30 Puan)*
 7. Kurtarma Pozisyonunun Uygulanması (10 Puan)*
 8. Kütük Yuvarlama Tekniği (1 Puan)
 9. Araç İçindeki Yaralıyı (Rentek) Taşıma Yöntemi (1 Puan)
 10. Sınav Gözetmen Ekibinin Belirlediği Uygulama – 1 (4 Puan)
 11. Sınav Gözetmen Ekibinin Belirlediği Uygulama – 2 (4 Puan)

(*)Uygulama sınavından başarılı olabilmek için kursiyerlerin 4,5,6 ve 7 numaraları uygulamaları tam olarak yapmak ve 85 puan almak gerekmektedir.

PUANLAMA VE BAŞARI SİSTEMİ

Temel İlk Yardım Eğitimi Sınavında katılımcıların her iki etaptan toplam geçerli puan 85/100 puan (100 üzerinden 85 puan) ve üzeri olmalıdır. Birinci etaptan başarılı olamayan katılımcılar ikinci etaba alınmamaktadırlar. Böylece birinci etapta yer alan 40 (kırk) sorudan en fazla 6 (altı) yanlış hakkı tanınır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez. İkinci etaptan ise en az 85 (seksenbeş) puan alınması gerekmektedir. Bu durumda toplam puan ortalaması 85 (seksenbeş) olduğunda kursiyer başarılı sayılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından her kursiyere 2 (iki) sınav hakkı tanınmaktadır.

ÖNEMLİ UYARILAR

 • Katılımcılar sınav başlamadan sınav yerinde 30 (otuz) dakika önce hazır olmalıdır.
 • Sınava girdikten sonra ilk 15 (onbeş) dakika ve son 15 (onbeş) dakika sınav terkedilememektedir.
 • Kursiyer sınav için gerekli olan kimlik veya üzerinde TCK numarası yazılı ehliyeti mutlaka yanında bulundurmalıdır.
 • Katılımcılar pandemi sebebiyle her yanlarında kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmalıdır.

Aşağıdaki sınavda soruları yanıtlarken süre takibi yapmanızı öneririz. Lütfen her bir soru için kendinize en fazla 1,5 dakika süre veriniz.

İlk Yardım Sınavı – 2 (20 Soru)

WHATSAPP