İnsanlık; var oluş sebebimiz...

Koruma; dikkatle, her canlıyı ve her işin başında olması gerektiği gibi.

Bildirmek; analiz edilen ihtiyacı doğru kaynaklar ile doğru tarafa...

Kurtarmak; ihtiyaç anında en doğru bilgi ve beceriyi uygulayarak.

Dürüstlük ve Empati; her zaman ve her koşulda, tüm eylemlerimizle.

Yetkinlik ve Özveri; uzman kadromuzla, sınırlarımız içerisinde.

Üretkenlik ve Yenilikçilik; her zaman, süreçleri tüm detayları ile takip ederek.

Gizlilik ve Mahremiyete Saygı; en rijit anlayışı saygıyla karşılayarak ve tüm gizli değerlere önem vererek.