Toplumun tüm kesimlerine yüksek kalitede ve uygun şartlarda ilk yardım eğitimi sunarak, herkesin hayatını kurtarmak için gönüllü bireyler yetiştirmektir.