İlk Yardım Eğitici Eğitimi Programı

Ülkemiz coğrafyasının deprem, sel ve afetler coğrafyası olduğu düşünüldüğünde ilk yardım eğitimi her yaştan bireyin öğrenmesi gereken bir temel bir eğitimdir. Artan nüfus, istihdam ve araç yoğunluğu sebebiyle ani olarak ortaya çıkan hastalık, yaralanma ve kazalar sebebiyle hayatımızın her anında ve alanında ilk yardım gereken durumlara karşı hazırlıklı olmak insani bir görevdir. İlk Yardım Eğitimleri toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilir olmalıdır. Bu gereklilik sebebiyle sağlık meslek lisesi, sağlık meslek yüksek okulu ve tıp fakültesi mezunlarının katılım sağlayacağı İlk Yardım Eğitici Eğitimi; eğitim sonrası katılımcıların İlk Yardım Eğitmeni olabilmeleri için yetkinlik kazandıkları bir eğitim programıdır.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi programı sonrası İl Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen sınavdan başarılı olan bireyler 5 (beş) yıl süre ile İlk Yardım Eğitimi düzenleme yetkisine sahip olabilmektedirler.

Eğitim Süresi Nedir?

İlk Yardım Eğitici Eğitimi 5 (beş) gün ardışık, 09:00-17:00 saatleri arası toplam 40 saatlik programdan oluşmaktadır. Eğitimin tamamına katılım gereklidir.

Eğitim Grubunda Kaç Katılımcı Yer Alacak?

İlk Yardım Eğitici Eğitimi için grup katılımcı sayısı en az 5 en fazla 21 kişiden oluşmalıdır. Eğitim içeriği yoğun grup çalışması gerektirdiğinden her 7 katılımcı için 1 ilk yardım eğitici eğitmeni görevlendirilmektedir.

Eğitim Yeri Neresidir?

İlk Yardım Eğitici Eğitimi, en fazla 7 katılımcının eğitime katılabileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilecekleri masa, sandalye ve sunum alanının ‘U’ şeklinde düzende olan tüm salonlarda gerçekleşebilir. Orta kısımda demonstrasyon yapılabilir, sunum tekniklerine uygun araç ve gereçlerin (projektör, flipchart, yazı tahtası) bulunduğu, her bir katılımcı için 3,5 m² ve en az 20 m² alanı olan eğitim salonlarında ilkyardım eğitimleri gerçekleşebilir.

Eğitim Programı Nedir?

EĞİTİM BECERİLERİ BÖLÜMÜ İLK YARDIM EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İletişim Becerisi Genel İlk Yardım Bilgileri
Klinik Eğitime Yaklaşım Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Yetişkin Eğitimi Temel Yaşam Desteği
Olumlu Eğitim Atmosferi Otomatik Eksternal Defibrilatör
Görsel-İşitsel Araçları Hazırlama ve Kullanma Kanamalarda İlk Yardım
Sunum Beceresi Yaralanmalarda İlk Yardım
Küçük Grup Çalışmaları Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmada İlk Yardım
Gösterim (Demonstrasyon) Becerisi Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
Eğitimde Yetiştiricilik (Koçluk) Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
Yeterliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma Zehirlenmelerde İlk Yardım
  Hayvan Isırmalarında İlk Yardım
  Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
  Boğulmalarda İlk Yardım
  Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Hangi Evraklarla Kayıt Yaptırmalıyım?

İlk Yardım Eğitici Eğitimi katılımcıları için kayıt sırasında kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi gereklidir.

Sertifika Ve Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadar Süredir?

Eğitim ve başarılı sınav sonunda katılımcılara T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı 5 (beş) yıl geçerliliği olan İlk Yardım Eğitmeni Yeki Belgesi verilir. 5 (beş) yıllık sürenin sonunda İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi ile belge geçerlilik süresi 5 (beş) yıl daha uzamaktadır. Eğitmenler 5 (beş) yıl içerisinde 20 (yirmi) eğitim verdiklerinde İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi programına girmeden 5 (beş) yıl daha süreyi uzatabilirler.

Kimler İlk Yardım Eğitici Eğitimi Alabilir?

18 yaşını doldurmuş olan herkes İlk Yardım Eğitici Eğitimi alabilir.

İlk Yardım Eğitmeni olabilecek meslek mensupları aşağıdadır.

LİSANS MEZUNLARI ÖNLİSANS MEZUNLARI
Doktor Adli Tıp Teknikeri
Biyolog Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri / Paramedik
Çocuk Gelişimcisi Adli Tıp Teknikeri
Dil ve Konuşma Terapisti Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
Diş Hekimi  Diş Protezi Teknikeri
Diyetisyen Ameliyathane Teknikeri
Ebe Anestezi Teknikeri
Eczacı Biyomedikal Cihaz Teknikeri
Fizyoterapist Çevre Sağlık Teknikeri
Hemşire Diyaliz Teknikeri
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Ebe / Ebe Yardımcısı
Klinik Psikolog Eczane Teknikeri
Odyolog Elektronörofizyoloji Teknikeri
Perfüzyonist  Fizyoterapi Teknikeri
Psikolog Hemşire / Hemşire Yardımcısı
Sağlık Eğitimcisi / Tıbbi Teknolog İş ve Uğraşı Teknikeri
Sağlık Fizikçisi Ergoterapi Teknikeri 
Sağlık İdaresicisi Mamografi Teknikeri
Sosyal Çalışmacı / Sosyal Hizmet Uzmanı Odyoloji Teknikeri
LİSE MEZUNLARI Optisyen
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni / Diş Protezi Teknisyeni Perfüzyon Teknikeri 
Acil Tıp Teknisyeni Podolog
Anestezi Teknisyeni Radyoterapi Teknikeri
Çevre Sağlığı Teknisyeni Sağlık Bakım Teknikeri
Ebe / Ebe Yardımcısı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Hemşire / Hemşire Yardımcısı Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
Sağlık Bakım Teknisyeni Radyoloji Teknikeri
Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni / Radyoloji Teknisyeni Tıbbi Laboratuar ve Patoloji Teknikeri
Tıbbi Laboratuar Teknisyeni Yaşlı Bakım Teknikeri 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Evde Bakım Teknikeri

Sınav Organizasyonu Nasıl Gerçekleşir?

Eğitim içeriğinde de bir çok kez pratiği yapılacak sınavla ilgili organizasyon hafta sonları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından belirlenen sınav salonlarında gerçekleşmektedir. Sınav Acil Sağlık Hizmetleri denetiminde ve merkez eğitmenleri eşliğinde gerçekleşir. İlk Yardım Eğitici Eğitimi sınavları teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 (iki) bölüm, 4 (dört) etaptan oluşmaktadır.

Sınavla İlgili Önemli Uyarılar 

 • Eğitimi günü sınav tarihi belirlenmektedir.
 • Sınav teorik ve uygulamalı olarak 2 (iki) bölümden oluşmaktadır.
 • Sınav süresi 150 dakikadır ve sınav saatinden en az 30 dakika önce sınav yerinde hazır olmak gerekmektedir.
 • Sınava katılım sağlayacakların yanlarında T.C. kimlik numarası yer alan kimlik, kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.
 • Katılımcılara Sağlık Bakanlığınca 2 (iki) sınav hakkı verilmektedir.

İlk Yardım Eğitmeni Olduğumda Bana Ne Olacak?

 • İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesine sahip olan katılımcılarımız İlk Yardım Eğitim Merkezlerinde tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışabilirler. Bu belge ile 4 (dört) ayrı kurumda görev yapılabilir.
 • Sadece İlk Yardım Eğitim Merkezleri değil, Sürücü Kurslarında da İlk Yardım Eğitmeni bulundurulmalıdır. Gene tam zamanlı ve yarı zamanlı sürücü kurslarında çalışabilirler.
 • Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinde (OSGB) İlk Yardım Eğitmeni olarak çalışabilirler.
 • Devlet memurları İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen İlk Yardım Sınavlarında denetmen olarak çalışabilirler.
 • İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesine sahip olduktan 1 (bir) yıl sonra İlk Yardım Eğitim Merkezlerinde mesul müdür olarak çalışabilirler.
 • Ayrıca bu belge ile İlk Yardım Eğitim Merkezi açabilirler.

EĞİTİM TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN...