Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi

Bu eğitimle birlikte İlk Yardım Eğitici Eğitimi sertifikası belge geçerlilik süreleri 5 (beş) yıl süre ile uzatılmaktadır. İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimiİlk Yardım Eğitici Eğitimi devamı niteliğindedir.

Eğitim Süresi Nedir?

İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi 3 gün ardışık, 09:00-17:00 saatleri arası toplam 24 saatlik programdan oluşmaktadır. Eğitimin tamamına katılım gereklidir.

Eğitim Grubunda Kaç Katılımcı Yer Alacak?

İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi için grup katılımcı sayısı en az 5 en fazla 7 kişiden oluşmalıdır. Eğitim içeriği yoğun grup çalışması gerektirdiğinden her 7 katılımcı için 1 ilk yardım eğitici eğitmeni görevlendirilmektedir.

Eğitim Yeri Neresidir?

İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi, en fazla 7 katılımcının eğitime katılabileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilecekleri masa, sandalye ve sunum alanının ‘U’ şeklinde düzende olan tüm salonlarda gerçekleşebilir. Orta kısımda demonstrasyon yapılabilir, sunum tekniklerine uygun araç ve gereçlerin (projektör, flipchart, yazı tahtası) bulunduğu, her bir katılımcı için 3,5 m² ve en az 20 m² alanı olan eğitim salonlarında ilkyardım eğitimleri gerçekleşebilir.

Eğitim Programı Nedir?

EĞİTİM BECERİLERİ BÖLÜMÜ İLK YARDIM EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İletişim Becerisi Genel İlk Yardım Bilgileri
Klinik Eğitime Yaklaşım Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Yetişkin Eğitimi Temel Yaşam Desteği
Olumlu Eğitim Atmosferi Otomatik Eksternal Defibrilatör
Görsel-İşitsel Araçları Hazırlama ve Kullanma Kanamalarda İlk Yardım
Sunum Beceresi Yaralanmalarda İlk Yardım
Küçük Grup Çalışmaları Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmada İlk Yardım
Gösterim (Demonstrasyon) Becerisi Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
Eğitimde Yetiştiricilik (Koçluk) Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
Yeterliğe Dayalı Değerlendirme Araçlarını Kullanma Zehirlenmelerde İlk Yardım
  Hayvan Isırmalarında İlk Yardım
  Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
  Boğulmalarda İlk Yardım
  Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Hangi Evraklarla Kayıt Yaptırmalıyım?

İlkyardım Eğitici Güncelleme Eğitimi katılımcıları için kayıt sırasında sertifika aslı, kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi gereklidir.

Sertifika Ve Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadar Süredir?

Eğitim ve başarılı sınav sonunda katılımcılara T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı 5 (beş) yıl geçerliliği olan İlk Yardım Eğitmeni Yeki Belgesi verilir. 5 (beş) yıllık sürenin sonunda İlk Yardım Eğitici Güncelleme Eğitimi ile belge geçerlilik süresi 5 (beş) yıl daha uzamaktadır. Eğitmenler 5 (beş) yıl içerisinde 20 (yirmi) eğitim verdiklerinde İlkyardım Eğitici Güncelleme Eğitimi programına girmeden 5 (beş) yıl daha süreyi uzatabilirler.

Kimler İlk Yardım Eğitici Eğitimi Alabilir?

18 yaşını doldurmuş olan herkes İlkyardım Eğitici Güncelleme Eğitimi alabilir.

İlk Yardım Eğitmeni olabilecek meslek mensupları aşağıdadır.

LİSANS MEZUNLARI ÖNLİSANS MEZUNLARI
Doktor Adli Tıp Teknikeri
Biyolog Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri / Paramedik
Çocuk Gelişimcisi Adli Tıp Teknikeri
Dil ve Konuşma Terapisti Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
Diş Hekimi  Diş Protezi Teknikeri
Diyetisyen Ameliyathane Teknikeri
Ebe Anestezi Teknikeri
Eczacı Biyomedikal Cihaz Teknikeri
Fizyoterapist Çevre Sağlık Teknikeri
Hemşire Diyaliz Teknikeri
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) Ebe / Ebe Yardımcısı
Klinik Psikolog Eczane Teknikeri
Odyolog Elektronörofizyoloji Teknikeri
Perfüzyonist  Fizyoterapi Teknikeri
Psikolog Hemşire / Hemşire Yardımcısı
Sağlık Eğitimcisi / Tıbbi Teknolog İş ve Uğraşı Teknikeri
Sağlık Fizikçisi Ergoterapi Teknikeri 
Sağlık İdaresicisi Mamografi Teknikeri
Sosyal Çalışmacı / Sosyal Hizmet Uzmanı Odyoloji Teknikeri
LİSE MEZUNLARI Optisyen
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni / Diş Protezi Teknisyeni Perfüzyon Teknikeri 
Acil Tıp Teknisyeni Podolog
Anestezi Teknisyeni Radyoterapi Teknikeri
Çevre Sağlığı Teknisyeni Sağlık Bakım Teknikeri
Ebe / Ebe Yardımcısı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Hemşire / Hemşire Yardımcısı Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
Sağlık Bakım Teknisyeni Radyoloji Teknikeri
Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni / Radyoloji Teknisyeni Tıbbi Laboratuar ve Patoloji Teknikeri
Tıbbi Laboratuar Teknisyeni Yaşlı Bakım Teknikeri 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Evde Bakım Teknikeri

Sınav Organizasyonu Nasıl Gerçekleşir?

Eğitim sonunda herhangi bir sınav organizasyonu gerçekleşmemektedir.

İlk Yardım Eğitmeni Olduğumda Bana Ne Olacak?

  • İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesine sahip olan katılımcılarımız İlk Yardım Eğitim Merkezlerinde tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışabilirler. Bu belge ile 4 (dört) ayrı kurumda görev yapılabilir.
  • Sadece İlk Yardım Eğitim Merkezleri değil, Sürücü Kurslarında da İlk Yardım Eğitmeni bulundurulmalıdır. Gene tam zamanlı ve yarı zamanlı sürücü kurslarında çalışabilirler.
  • Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinde (OSGB) İlk Yardım Eğitmeni olarak çalışabilirler.
  • Devlet memurları İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenen İlk Yardım Sınavlarında denetmen olarak çalışabilirler.
  • İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesine sahip olduktan 1 (bir) yıl sonra İlk Yardım Eğitim Merkezlerinde mesul müdür olarak çalışabilirler.
  • Ayrıca bu belge ile İlk Yardım Eğitim Merkezi açabilirler.

EĞİTİM TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN…