Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

Otomatik Eksternal Defibrilatör Eğitimi

OED yani Otomatik Eksternal Defibrilatör kalbe şok uygulaması yapmaya yarayan bir defibrilatör türüdür. OED, ani kalp durması sırasında göğse yapıştırılan pedler (elektrotlar) vasıtası ile kalbe şok verilmesini sağlayan hafif, kullanımı kolay ve taşınabilir bir cihazdır. Bu cihazlar OED kullanımını kapsayan ilk yardım eğitimi almış herkes tarafından kullanılabilir.Ani kalp durması; kalpte aniden ortaya çıkan işlev bozukluğunda ve kalp beklenmedik bir şekilde atmayı bıraktığında ortaya çıkar. Birkaç dakika içinde tedavi edilmediği takdirde hızla ölüme yol açar. Ani kalp durması çoğunlukla kalbin pompa işlevini yapmasına engel olan elektriksel bozukluktan kaynaklanır. Kalbin hızlı bir şekilde bu durumdan kurtarılması için kalbe şok uygulanması gerekir. Ani kalp durmasından sonraki 3-5 dakika içinde uygulanabilen şok, sağ kalıma % 50-70 oranında olumlu katkı sağlar. Gecikilen her bir dakika için ise hasta/yaralının hayatta kalma şansı % 10-12 oranında düşer. OED yardımı ile uygulanan şok kalbin pompa işlevini yapmasına engel olan elektriksel bozuklukların ortadan kaldırılması ve normal ritmin devam etmesini sağlamak sureti ile etki eder. Otomatik Eksternal Defibrilatör Eğitimi ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

Eğitim Süresi

OED Eğitimi toplam 2 saatlik programdan oluşmaktadır. Eğitimin tamamına katılım gereklidir.

Katılımcı Sayısı

OED Eğitimi için grup katılımcı sayısı en az 5 en fazla 21 kişiden oluşmalıdır. Eğitim içeriği yoğun grup çalışması gerektirdiğinden her 7 katılımcı için 1 ilk yardım eğitmeni görevlendirilmektedir.

Eğitim Yeri

OED Eğitimi, en fazla 21 katılımcının eğitime katılabileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilecekleri masa, sandalye ve sunum alanının ‘U’ şeklinde düzende olan tüm salonlarda gerçekleşebilir. Orta kısımda demonstrasyon yapılabilir, sunum tekniklerine uygun araç ve gereçlerin (projektör, flipchart, yazı tahtası) bulunduğu, her bir katılımcı için 3,5 m² ve en az 20 m² alanı olan eğitim salonlarında ilkyardım eğitimleri gerçekleşebilir.

Eğitim Programı

  • Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) kullanımı ve tanıtımı.
  • OED nedir?
  • OED nasıl etki eder?
  • Otomatik Eksternal Defibrilatör neden önemlidir?
  • Otomatik Eksternal Defibrilatör çeşitleri nelerdir?
  • OED nasıl çalışır?
  • Otomatik Eksternal Defibrilatör kullanımı güvenli midir?
  • OED kullanıldığı durumlar nelerdir?
  • OED kullanılmadığı durumlar nelerdir?
  • Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) uygulaması.

Kayıt Evrakları

Otomatik Eksternal Defibrilatör eğitimi katılımcıları için kayıt sırasında sertifika aslı, T.C. kimlik numarası, ad-soyad, adres, mezuniyet durumu, mesleği, telefonu, mezun olduğu okul/fakülte ve vesikalık fotoğraf gereklidir.

Sertifika Ve Belge Geçerlilik Süresi

Eğitim ve başarılı sınav sonunda katılımcılara T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalarına Otomatik Eksternal Defibrilatör kullanım yetkisi işlenir.

Kimler Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Eğitimi Alabilir?

Sağlık personelleri ve ilk yardımcılar Otomatik Eksternal Defibrilatör Eğitimi alabilirler.

EĞİTİM TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN...