Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Becerileri Testi - 1 (10 Soru)

#1 Aşağıdakilerden hangisi geri bildirimin yararlarındandır?
#2 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sunum tekniğinin olumlu özelliklerindendir?
#3 “Kullanılan dil, ses tonlama önemlidir.”-“Soru sorma ve dinleme önemlidir.”-“Düşünceler daha kolay ifade edilir.” ifadeleri hangi tür iletişime aittir?
#4 Aşağıdakilerden hangisi yetiştiricilikte(koçluk) problem çözme basamaklarından biridir?
#5 “Yeni beceriyi öğrenmişlerdir, ancak doğru olarak uygulayabilmek için tüm dikkatlerini vermeleri gerekir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
#6 Aşağıdakilerden hangisi yetiştiricilik(koçluk) basamaklarından değildir?
#7 Aşağıdakilerden hangisi küçük grup çalışması etkinliklerinin olumlu yanları arasında yer almaz?
#8 Hatırlama yeteneği açısından 3 saat sonra %80, 3 gün sonra %65 oranına sahip sunum tipi hangisidir?
#9 İletişimde beden dilini simgeleyen harflerle ilgili hangisi yanlıştır?
#10 Katılımcı, uygulanması gereken beceri ya da etkinliğin basamaklarını / basamakların sırasını biliyor ve yetkin bir şekilde yapabiliyorsa hangi performans düzeyindedir?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10