Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Becerileri Testi - 2 (5 Soru)

#1 Aşağıdakilerden hangisi anatomik modellerle çalışmanın yararlarından değildir?
#2 Yeterliliğe dayalı eğitim (YDE) ile ilgili, hangisi yanlıştır?
#3 Aşağıdakilerden hangisi, eğitim araçlarının eğitime katkıları arasında sayılamaz?
#4 Eğitmen, katılımcıların etkileşimini ve katılımını desteklemek, enerji düzeylerini yükseltmek için aşağıdaki etkinliklerden hangisini kullanır?
#5 Açık uçlu sorularla ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
1
2
3
4
5