Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Becerileri Testi - 3 (20 Soru)

#1 Düşünce, görüş ve duyguların yazı resim sözcük gibi sembollerle herkes tarafından aynı biçimde anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve karşılıklı etkinin sağlanmasıdır" tanımı hangisidir?
#2 Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ilkelerinden biri değildir?
#3 Açık uçlu sorularla ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez
#4 Yeterliliğe dayalı eğitim (YDE) ile ilgili, hangisi yanlıştır?
#5 Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeye hakim olma yaklaşımında eğitim yöntemlerinden biridir?
#6 Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeye hakim olma yaklaşımında değerlendirmenin özellikleri arasında sayılamaz?
#7 Hümanistik eğitim tekniği nedir?
#8 Aşağıdakilerden hangisi anatomik modellerle çalışmanın yararlarından değildir?
#9 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin eğitimden beklentileri arasında yer alır?
#10 Eğitmenin sınıf içinde rahat hareket etmesini ve katılımcılarla göz teması kurmasını sağlayan en uygun sınıf düzenlemesi aşağıdakilerden hangisidir?
#11 Aşağıdakilerden hangisi, eğitim araçlarının eğitime katkıları arasında sayılamaz?
#12 Aşağıdakilerden hangisi powerpoint sunumun avantajları arasında sayılabilir?
#13 Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında soru sormanın olumlu yanları arasında sayılamaz?
#14 Sunumda özet yapmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
#15 Aşağıdakilerden hangisi sunum sırasında dikkat edilecek noktalar arasında yer almaz?
#16 Demonstrasyon (gösterim) yöntemi tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
#17 Aşağıdakilerden hangisi etkili bir yetiştiricinin (Koç) özellikleri arasında yer almaz?
#18 Katılımcı, uygulanması gereken beceri ya da etkinliğin basamaklarını / basamakların sırasını biliyor ve yetkin bir şekilde yapabiliyorsa hangi performans düzeyindedir?
#19 Eğitmen, katılımcıların etkileşimini ve katılımını desteklemek, enerji düzeylerini yükseltmek için aşağıdaki etkinliklerden hangisini kullanır?
#20 İletişimde beden dilini simgeleyen harflerle ilgili hangisi yanlıştır?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20