Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım Sınavı – 1 (20 Soru)

#1 Hasta/yaralıya Koma Pozisyonu nasıl bir verilmelidir?
#2 Sindirim yoluyla zehirlenmelerde yapılan ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?
#3 Aşağıdaki hangi durumda turnike uygulanabilir?
#4 Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralının solunumunun değerlendirilmesinde kullanılır?
#5 Kulak kanamalarında yapılan ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?
#6 Hasta/yaralıya havayolu açıklığını sağlamak amacıyla hangi pozisyon verilir?
#7 Göze toz gibi küçük bir madde kaçması halinde yapılan uygulamalardan hangisi doğrudur?
#8 Aşağıdaki burun kanamalarında yapılan ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?
#9 Çocuklarda kalp masajı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
#10 Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC’ sindeki ‘’A’’ harfini tanımlar?
#11 Hava yolunun kısmi tıkanmasında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
#12 Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun tam tıkanma belirtilerinden değildir?
#13 Aşağıdaki donukta yapılan ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?
#14 Aşağıdaki uzuv kopmalarıyla ilgili uygulamalardan hangisi yanlıştır?
#15 Aşağıdaki akrep sokmasıyla ilgili ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?
#16 Aşağıdakilerden hangisi bayılan bir kişiye yapılacak ilk yardım uygulamalarından değildir?
#17 3. Derece yanıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
#18 Göğüs ağrısı olan hastalara nasıl ilkyardım uygulanmalıdır?
#19 Temel yaşam desteği yapılırken ağız bölgesinde ciddi yaralanması olan kişiye ne yapılabilir ?
#20 Bebeklerde temel yaşam desteği uygulamasında hangisi yanlıştır ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20