Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım Sınavı - 2 (20 Soru)

#1 Aşağıdakilerden hangisi havalenin nedeni değildir?
#2 Karbon monoksit zehirlenmesi belirtileri nelerdir?
#3 Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında risk gruplarından değildir?
#4 Aşağıdakilerden hangisi temel müdahalesi yapılıp öncelikli sevki yapılacak kazazedelerdendir?
#5 Aşağıdakilerden hangisi şok çeşitlerinden gösterilemez?
#6 Aşağıdakilerden hangisi yürüyemeyen ya da bilinci kapalı yetişkin ağır bir hasta için kullanılan en iyi taşıma tekniğidir?
#7 Kulak, burun, ağız, anüs vb. organlarda olan kanamalar nasıl adlandırılır?
#8 Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardım için yanlıştır?
#9 Aşağıdakilerden hangisi şok çeşitlerinden gösterilemez?
#10 Temel Yaşam Desteği uygularken solunumu gelen hastaya ne yapılır?
#11 Aşağıdakilerden hangisi kırık,çıkık ve burkulmalarda uygulanmaz?
#12 Aşağıdakilerden hangisi Ateşli Havalede uygulanmaz?
#13 Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardandır?
#14 Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
#15 Aşağıdakilerden hangisi hayvan ısırıklarında ilkyardım uygulaması değildir?
#16 Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
#17 Aşağıdakilerden hangisi araç içindeki yaralıyı taşıma(RENTEK manevrası) tekniği ile ilgili olarak doğrudur?
#18 Zehirlenmelerde görülen, bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, hareketlerde uyumsuzluk gibi belirtiler hangi sistem bozukluğunu gösterir?
#19 Aşağıdakilerden hangisi yanıklarda yapılan ilkyardım işlemlerindendir?
#20 Kafa ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20