Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım Sınavı – 5 (160 Soru)

#1 Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından değildir?
#2 Hasta yaralının ilk değerlendirmesinde ilk yapılacak olan nedir?
#3 Olay yerinde tek ilkyardımcı iseniz aşağıdaki yaralılardan hangisine ilk önce müdahale etmeniz gerekir?
#4 İlkyardımda ‘’Kurtarma’’ ne anlam taşır ?
#5 Aşağıdakilerden hangisi BAK-DİNLE-HİSSET yöntemi kapsamında yer almaz?
#6 ABC zincirinin “b”sini oluşturan uygulama hangisidir?
#7 İkinci değerlendirme sırasında yaralı muayene edilirken hangi sıra izlenmelidir?
#8 İlk yardım uygulaması sırasında hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
#9 Solunum yolunun değerlendirilmesi ne kadar süre ile yapılmalıdır?
#10 Aşağıdakilerden hangisi birincil değerlendirmeden sonra ikincil değerlendirmede yapılmaz?
#11 Aşağıdakilerden hangisi, tıkanması olan zorla konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan ilkyardım olmalıdır?
#12 İlk değerlendirmesinde; bilinci kapalı, solunumu olan bir yaralıda daha sonra ilk yapılması gereken nedir ?
#13 Aşağıdaki şıklardan hangisinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı basısı şekli yetişkin, çocuk ve bebek sıralaması ile doğru olarak verilmiştir?
#14 Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır ?
#15 Bilinci açık bebekte hava yolunda tam tıkanıklık varsa ilkyardımda ne yapılmalıdır?
#16 Baş geri, çene yukarı pozisyonunun amacı nedir?
#17 Yetişkinde kalp basısı nereye yapılır?
#18 Çocuk ve bebekte ilkyardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?
#19 Kalp masajında, göğüs kemiği basısı ile kaburgalar hangi oranda aşağı çökmelidir?
#20 Çocuklarda kalp masajı nasıl yapılır?
#21 En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?
#22 Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına doğru akmasına ne isim verilir?
#23 Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
#24 Aşağıdakilerden hangisi, suda boğulan kişiye ilkyardımda uygulanmaz?
#25 Suda boğulmalarda yapılacak ilkyardımla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
#26 Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır ?
#27 Bilinci kapalı ya da yürüyemeyen biri nasıl taşınır?
#28 Kucakta taşıma yöntemi ile aşağıdakilerden hangileri taşınır?
#29 Bilinci kapalı bir hasta/yaralı hangi yöntemle taşınamaz?
#30 Hangisi yaralıyı sedye üzerine yerleştirme tekniklerinden değildir ?
#31 Rentek hangi durumlarda kullanılan bir yöntemdir?
#32 Göze toz gibi küçük bir yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
#33 Akrep ve yılan sokmalarında ilkyardım uygulamasında hangisi doğrudur ?
#34 Kedi, köpek ısırmalarında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
#35 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#36 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#37 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
#38 İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden, yanlış olan ifade hangisidir?
#39 ilkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden, yanlış olan ifade hangisidir?
#40 Hayat kurtarma zincirinin ilk iki halkası için doğru olan nedir?
#41 İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenlerden doğru ifade hangisidir?
#42 Hayat kurtarma zincirinin son iki halkası için doğru olan nedir?
#43 Kanın görevi olmayan hangisidir?
#44 Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşır ve yeniden geriye toplar. Hangi sistemi tanımlamaktadır?
#45 Aşağıdakilerden hangisi sinir sisteminin görevidir?
#46 Sinir sistemi içinde yer almayan organ hangisidir?
#47 Solunum sisteminde yer alan organ hangisidir?
#48 2. değerlendirmede aşağıdakilerden hangisi değerlendirilmez?
#49 Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
#50 Baş geri-Çene yukarı pozisyonu uygulamasında hangisi yapılmaz?
#51 Aşağıdaki belirtilerden hangisi bayılma belirtisi değildir?
#52 Aşağıdaki belirtilerden hangisi koma belirtisi değildir?
#53 Uzun süreli bilinç kaybı nedir?
#54 Baş geri-Çene yukarı pozisyonu neden verilir?
#55 Uyluk bölgesinde kanama varsa hangi noktaya bası uygulanır?
#56 Aşağıdakilerden hangisi tespit yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
#57 Aşağıdakilerden hangisi şok nedenlerinden değildir?
#58 Kısa süreli bilinç kaybı nedir?
#59 Yara değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi değerlendirilmez?
#60 Aşağıdakilerden hangisi yaraların ortak özelliği değildir?
#61 Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmadır?
#62 Aşağıdakilerden hangisi enfekte yaradır?
#63 Hangisi iç kanama belirtisi değildir?
#64 Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda ilkyardım uygulamalarından değildir?
#65 “Merkezi sinir sistemindeki çeşitli uyarılmalar ve bunun sonucunda meydana gelen deşarjlara bağlı istemsiz kasılmaların meydana gelmesidir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
#66 3. derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi görülmez?
#67 Yanıkta yapılmaması gereken hangisidir?
#68 1. derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi görülür?
#69 “Yaralılara ambulans ve sağlık merkezlerinin acil ünitelerinde doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahaledir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
#70 “Herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu hayatı tehlikeye girmiş bir kişiye, olay yerinde, eldeki imkânlarla, ilaçsız olarak, sağlık personeli gelene kadar kişinin sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek amacı ile ilkyardımcı tarafından yapılan müdahaledir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
#71 Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve damarlarda kanın pıhtılaşması sonucu oluşan doku hasarıdır.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
#72 “Merkezi sinir sistemindeki çeşitli uyarılmalar ve bunun sonucunda meydana gelen deşarjlara bağlı istemsiz kasılmaların meydana gelmesidir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
#73 Kalp krizinde aşağıdaki belirtilerden hangisi görülmez?
#74 Görevi ”vücuda gerekli olan gaz alış verişini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlamak” olan sistem hangisidir?
#75 Görevi “vücudun desteklenmesini, hareket etmesini ve kısmen iç organlarımızı korumak” olan sistem hangisidir?
#76 Görevi “Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulmasını, zararlı olanların atılmasını sağlamak” olan sistem hangisidir?
#77 Görevi “Ağızdan alınan besinlerin öğütülerek sindirilmesini sağlamak” olan sistem hangisidir?
#78 Hangisi yaralı taşınmasında genel kurallardan değildir?
#79 Hangisi yaralının sedye ile taşınmasında genel kurallardan değildir?
#80 Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma tekniği değildir?
#81 Kemik bütünlüğünün bozulması aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?
#82 Barsaklar hangi sisteme ait bir organdır?
#83 Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak birbirinden ayrılmasına ne denir?
#84 Eklem yüzeylerinin zorlanma sonucu birbirinden anlık ayrılmasına ne denir?
#85 Hangisi boğulma nedeni değildir?
#86 Yaralı ne zaman taşınmalıdır?
#87 Vücudun en küçük yapı taşı nedir?
#88 Solunum sisteminin görevi nedir?
#89 Kalbin kasılmasıyla atardamar duvarına yaptığı basınca…………Gevşemesi ile yaptığı basınca………tansiyon denir. Noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
#90 Hangisi zehirlenmede genel ilkyardım kurallarından değildir?
#91 Hangisi zehirlenmede genel ilkyardım kurallarından değildir?
#92 Göze toz ve benzeri cisim kaçtığında aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına kesinlikle izin verilmez?
#93 Oksijensizliğe en hassas organ hangisidir?
#94 Hangisi bayılmada yapılması gereken ilkyardım kurallarından değildir?
#95 Hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilkyardım kurallarından değildir?
#96 Turnike nereye uygulanır?
#97 Şok pozisyonunun amacı değildir?
#98 Koma pozisyonunun amacı değildir?
#99 Rentek manevrasının amacı nedir?
#100 Yarı oturur pozisyonun verilmediği durum hangisidir?
#101 Hangisi yanığın ciddiyetini belirler?
#102 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#103 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#104 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı seçin?
#105 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#106 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#107 Aşağıdaki belirtilen nabız bölgelerinden hangisi yanlıştır?
#108 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#109 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#110 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#111 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı seçin?
#112 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#113 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı seçin?
#114 Kemik bütünlüğünün bozulup, aynı zaman deri bütünlüğünün bozulduğu kırık çeşidi aşağıdaki tanımların hangisinde doğru ifade edilmiştir?
#115 Aşağıda verilmiş olan hasta/yaralı taşıma tekniklerinden hangisi hızlı taşıma tekniği değildir
#116 “Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir.” ifadesinde anlatılan durumda kişiye hangi pozisyon verilir?
#117 Şok pozisyonu nasıl verilir?
#118 Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır ifadesi neyi tanımlar?
#119 Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır ifadesi hangi durumu tanımlar?
#120 "Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır. Zorlamalar sonucu oluşur." ifadesinde meydana gelen ilkyardım durumu aşağıdakilerden hangisidir?
#121 "Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur." ifadesi hangi durumu tanımlar?
#122 Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması yada yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kayıplarında kişiye hangi pozisyon verilmelidir?
#123 Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş (irritasyon) yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalara ne denir?
#124 Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasıdır ifadesi neyi anlatır?
#125 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
#126 Arı sokmalarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
#127 "Vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesidir." tanımı size neyi anlatıyor?
#128 Hangisi iç kanama şüphesi uyandırmaz?
#129 Hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk yapılacak olan nedir?
#130 Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin 2. değerlendirmesi içinde yapılmaz?
#131 Olay yerinde yaralıya müdahale etmeden önce hangisi yapılmalıdır?
#132 Boğulmalarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
#133 Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde heimlich manevrası için doğru ifadedir?
#134 Karbon monoksit zehirlenmesinde hangisi görülür?
#135 Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam bulgusu değildir?
#136 Aşağıdakilerden hangisi yanığın vücuttaki olumsuz etkilerinden değildir?
#137 Aşağıdakilerden hangisi koma nedenidir?
#138 Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlı değildir?
#139 Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında risk faktörü değildir?
#140 Aşağıdakilerden hangisi havale nedeni değildir?
#141 Aşağıdaki ilkyardım bilgilerinden hangisi yanlıştır?
#142 Olay yeri değerlendirmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#143 “Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak ilkyardımcının en önemli görevidir.” ifadesi ilkyardımla ilgili hangi uygulamanın içinde yer alır?
#144 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#145 Solunum yoluyla zehirlenmelerde ne yapılır?
#146 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
#147 En çok hangi yolla zehirlenmeler görülür?
#148 Aşağıdakilerden hangisi nabız kontrol noktası değildir?
#149 Şokta hangi belirtiler görülür?
#150 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#151 Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?
#152 Bebeklerde ilkyardım uygulamaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
#153 Delici göğüs yaralanmalarında hangisi yapılmaz?
#154 Çamaşır suyu içen biri için uygulanacak ilk girişim hangisi olmalıdır?
#155 Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
#156 Arı sokmasında ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
#157 “Vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesidir” cümlesi neyi tarif etmektedir?
#158 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#159 "Kapalı ortam, aşırı sıcak, ani heyecan, aniden ayağa kalkma vb. durumlar” aşağıdakilerden hangisine yol açar?
#160 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160