Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım Sınavı – 7 (40 Soru)

#1 İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
#2 Bir İlkyardım Uygulamasında dış kalp masajı ve yapay solunum (Temel Yaşam Desteği Uygulama) ne zaman sonlandırılır?
#3 Hasta/yaralının ilk (birincil) değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce kontrol edilmelidir?
#4 Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
#5 Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun ve kulaktan kan veya açık renkli bir sıvı gelmesi ilk yardımcıya neyi düşündürmelidir?
#6 Bayılan bir kişide ilkyardımda ne yapılmalıdır?
#7 Aşağıdaki şıklardan hangisinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir? (Yetişkin, çocuk, bebek)
#8 Kanama çeşitleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
#9 Bilinci kapalı bir bebekte bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumunun olmadığı anlaşıldıktan sonra ilk yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
#10 Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
#11 El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır?
#12 Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
#13 Vücuda yabancı cisim batmalarında yapılması gereken ilkyardım uygulamasıyla ilgili hangisi doğrudur?
#14 Hangisi kimyasal yanıklara örnektir?
#15 Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
#16 Kırıklarda yapılacak ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
#17 Gözde yabancı cisim batması varsa ya da metal parçası kaçmışsa ilkyardım nasıl olmalıdır?
#18 İç kanaması olan hastalarda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
#19 Hasta/yaralıya aşağıdaki durumlardan hangisinde derlenme pozisyonu uygulanır?
#20 Kedi köpek ısırmalarında ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
#21 Donma tehlikesi geçiren kişiye yapılacak ilkyardım uygulamalarından hangisi doğrudur?
#22 Sindirim yolu zehirlenmelerinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
#23 Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
#24 Bebek veya çocuk hastada kalp-akciğer canlandırması uygulaması (Temel Yaşam Desteği Uygulaması) sırasında verilmesi gereken kalp masajı ile soluk sayısı ne olmalıdır?
#25 Kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir?
#26 Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
#27 Bir yaralıda kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa bu kanama aşağıdakilerden hangisidir?
#28 Aşağıdakilerden hangisi Birinci derece yanığı tanımlar?
#29 Aniden ve şiddetli bir şekilde göğsünün ağrıdığını söyleyen bir kişiye ilkyardım uygulaması olarak ne yapılır?
#30 Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
#31 Sara (Epilepsi) krizinde ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
#32 Suda boğulmalarda yapılan ilkyardım uygulamayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
#33 Çamaşır suyu içmiş bir kişi için ilk girişim hangisi olmalıdır?
#34 Komadaki bir hasta veya yaralıda aşağıdakilerden hangisi kaybolmuştur?
#35 Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
#36 Temel yaşam desteği uygulanan hasta nefes alıp öksürmeye başlarsa ilkyardım nasıl devam etmeli?
#37 Yetişkinlerde yapay solunum sırasında hava gitmiyorsa ne yapmak gerekir?
#38 Bebeklerde yapay solunum nasıl yapılır?
#39 Uzuv kopmalarında ilkyardım uygulamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
#40 Şekil bozukluğu, kanama, hareket kaybı ve hareket ile artan ağrı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40