Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım Sınavı – 8 (40 Soru)

#1 Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir?
#2 Yara yerinde yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır?
#3 Çocukta bilinç ve solunum yoksa ne yapılır?
#4 Bilinci kapalı bir çocukta ilk olarak ne yapılmalıdır?
#5 1 yaşın altındaki bebeklerde göğüs basısı nasıl olmalıdır?
#6 Yetişkinde yapay solunum için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
#7 Ağız içi kontrolü ne zaman yapılır?
#8 Yetişkinde boğulma durumunda ilkyardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?
#9 Bilinci açık bebekte hava yolunda tam tıkanıklık varsa ilkyardımda ne yapılmalıdır?
#10 Hava yolunda kısmi tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?
#11 Solunum yolu tam olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
#12 Trafik kazasında araç içinde bilinci açık, görünür bir kanaması ve kırığı olmayan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?
#13 Temel yaşam desteğinde bebek ile ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur?
#14 Yetişkin ve çocuklarda dış kalp masajı dakikada kaç bası olacak şekilde uygulanır?
#15 Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu durmuş ve yaşam belirtisi göstermeyen kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile d kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?
#16 Bebeklerde yapay solunum yapılacak bölge neresidir?
#17 Şok nedir?
#18 Hafif kulak kanamasında ilkyardımda ne yapılmalıdır?
#19 İç kanamada ilkyardımda neler yapılmalıdır?
#20 Atardamar kanamaları hiçin daha önemlidir?
#21 Burun kanamasında ilkyardımda ne yapılmalıdır?
#22 Kanaması durdurulamayan bir hastada turnike uygulaması için en uygun malzeme hangisidir?
#23 Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
#24 Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?
#25 Solunum varlığı nasıl değerlendirilir?
#26 Hasta yaralının değerlendirilmesinde hangi işlemler yapılmalıdır?
#27 İkinci değerlendirme sırasında yaralı muayene edilirken hangi sıra izlenir?
#28 Olay yerinin değerlendirilmesinin amacı nedir?
#29 Özellikle bilinç kaybı olanlarda ………………………. geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
#30 Erişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır?
#31 İlkyardımda “Koruma” ne anlam taşır?
#32 İlkyardımın ABC ‘si nedir?
#33 Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası hangisidir?
#34 Hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak amacıyla hangi telefon numarası aranmalıdır?
#35 Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir?
#36 Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?
#37 Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından değildir?
#38 Hasta-yaralı bir insanda solunumu hangi yöntemle değerlendirilir?
#39 Şokta olduğunu düşündüğünüz bir kişiye aşağıdaki seçeneklerden hangisini uygularsınız?
#40 Hasta yada yaralının bilinci neye göre değerlendirilir ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40