Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

İlk Yardım Sınavı – 9 (30 Soru)

#1 Göze toz gibi küçük bir yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
#2 Aşağıdakilerden hangisi, solunumun değerlendirilmesinde yapılması gereken bir uygulamadır?
#3 İlkyardım Nedir?
#4 Burkulma durumunda ilkyardımcının yapması gereken doğru uygulama hangisidir?
#5 Bilinci kapalı olan hasta/yaralıyı uzak bir mesafeye taşımak gerekirse, en uygun taşıma tekniği hangisidir?
#6 Donmaya maruz kalmış bir hastaya yapılacak uygulamada aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
#7 Arı sokmalarında ilk yardım için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
#8 Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
#9 Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçlarından biri değildir?
#10 Kanamanın ciddiyetinin değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
#11 Sindirim yoluyla zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
#12 Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı değildir?
#13 Yüksek ateş nedeni ile oluşan havalede doğru uygulama hangisidir?
#14 Yetişkin ve çocuklarda dış kalp masajı dakikada kaç bası olacak şekilde uygulanır?
#15 Kanaması olan bir hastada yapılması gereken müdahalelerden hangisi yanlıştır?
#16 Trafik kazası geçirmiş hastayı yangın ve patlama gibi bir tehlike söz konusu ise, araç içinde omuriliğine zarar vermeden çıkarmak için kullanılan taşıma tekniği hangisidir?
#17 Aşağıdakilerden hangisi sara (epilepsi) krizi geçiren bir hastada doğru uygulamadır?
#18 Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en az kaç saniye dinlenmelidir?
#19 Aşağıdakilerden hangisi temel ilk yardımda hasta/yaralının ilk değerlendirmesi aşamalarından değildir?
#20 İlkyardımcının özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
#21 Yetişkin hasta/yaralılarda hastanın solunumu olmadığı anlaşılır ise hastaya ilk olarak aşağıdakilerden hangi uygulama yapılmalıdır?
#22 Solunum yolu ile zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
#23 Isı ile oluşan yanıklarda hangi ilkyardım müdahalesi doğrudur?
#24 Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralının yaşam belirtileri güvence altına alındıktan sonra yapılan ikinci değerlendirme aşamasından biri değildir?
#25 Ciddi yaralanmalarda ilkyardım kurallarından hangisi yanlıştır?
#26 Kan şekeri düşüklüğünde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
#27 Hangisi ciddi yaralanmadır?
#28 Kırık veya çıkıklı bir hastada atel (tespit) uygulanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
#29 El ve ayak kopmalarındaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?
#30 Kafatası ve Omurga yaralanmalarında hangisi yanlıştır?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30