Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

Temel Yaşam Desteği Eğitimi

Yetişkinlerde ani kalp durması genellikle kalp kaynaklı nedenlerden gerçekleşir. Çocuk ve bebeklerde ise ani kalp durması genellikle kardiyak nedenlerden değil, solunum yetmezliği sonucudur.Ani kalp durması yaşayan hastalarda, çoğunlukla kalp ortaya uzun süre devam eden düzensiz atımlar (ritimler) nedeni ile etkin bir kalp atımı ve kan dolaşımı oluşturamaz ve kan akımı durur. Kan akımı durduğunda ise beyin yeterince oksijenlenemez ve 4-6 dakika içerisinde beyin hasarı başlar; 6-10 dakika sonra da geri dönüşümsüz (irreversible) beyin hasarı gerçekleşir. Ani kalp durması yaşayan hastaya göğüs basısı yaparak başta beyin olmak üzere diğer hayati organların oksijenlenmesi için kan dolaşımını sağlayarak Temel Yaşam Desteği uygulanması gereklidir. Yaşam zincirinin bir parçası olarak erken dönemde Temel Yaşam Desteği yapılması ve OED kullanılması kişinin sağkalım oranını %50-70 arttırır. Bir kişinin Temel Yaşam Desteği uygulaması için sağlıkçı olmasına gerek yoktur. Ancak Temel Yaşam Desteği Eğitimi alması gereklidir.

Eğitim Süresi

TYD Eğitimi toplam 2 saatlik programdan oluşmaktadır. Eğitimin tamamına katılım gereklidir.

Katılımcısı Sayısı

TYD Eğitimi için grup katılımcı sayısı en az 5 en fazla 21 kişiden oluşmalıdır. Eğitim içeriği yoğun grup çalışması gerektirdiğinden her 7 katılımcı için 1 ilk yardım eğitmeni görevlendirilmektedir.

Eğitim Yeri

TYD Eğitimi, en fazla 21 katılımcının eğitime katılabileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilecekleri masa, sandalye ve sunum alanının ‘U’ şeklinde düzende olan tüm salonlarda gerçekleşebilir. Orta kısımda demonstrasyon yapılabilir, sunum tekniklerine uygun araç ve gereçlerin (projektör, flipchart, yazı tahtası) bulunduğu, her bir katılımcı için 3,5 m² ve en az 20 m² alanı olan eğitim salonlarında ilkyardım eğitimleri gerçekleşebilir.

Eğitim Programı

  • Genel ilk yardım bilgileri
  • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
  • Yetişkinlerde suni solunum ve kalp masajı
  • Çocuklarda suni solunum ve kalp masajı
  • Bebeklerde suni solunum ve kalp masajı
  • Yetişkinlerde havayolu tıkanıklığında ilk yardım
  • Çocuklarda havayolu tıkanıklığında ilk yardım
  • Bebeklerde havayolu tıkanıklığında ilk yardım
  • Otomatik Eksternal Defibrilatör kullanımı

Kayıt Evrakları

Temel Yaşam Desteği Eğitimi katılımcıları için kayıt sırasında kimlik fotokopisi gereklidir.

Sertifika Ve Belge Geçerlilik Süresi

Eğitim sonunda katılımcılara Oksijen tarafından katılım sertifikası verilmektedir.

Kimler Temel Yaşam Desteği Eğitimi Alabilir?

Sağlık personelleri ve ilk yardımcılar Temel Yaşam Desteği Eğitimi alabilirler.

EĞİTİM TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN…