Oksijen İlkyardım Eğitim Merkezi

Yaşamımız boyunca çeşitli yaralanmalar, hastalıklar, kazalar ve diğer ani durumlar gibi yaşamı tehdit eden ve ilk yardım gerektiren olaylarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Acil durumlarda yaşanılan olayın etkisini azaltmak, durumun daha kötüye gitmesini önlemek, hayati fonksiyonları sürdürmek ve hayati tehlikeleri ortadan kaldırmak için ambulans ve sağlık personelinin müdahalesiyle birlikte daha önce olay yerinde başlanan erken, hızlı ve doğru ilkyardım uygulamaları mortalite (ölüm) ve morbidite (hastalık) oranlarına olumlu katı sağlaması açısından fazlasıyla önemlidir. İlk Yardım Nedir?

İlk Yardım Nedir?

İlkyardım; ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahalelerdir.

İlk yardımcı ise; Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun eğitimi alarak verilen eğitim çerçevesinde uygulamalar yapabilen ilkyardımcı belgesine sahip olan kişilerdir.

Acil yardım, acil tedavi, acil sağlık; hastalara ambulansta ve sağlık kuruluşlarında yapılan tıbbi müdahaleyi ifade etmektedir.

İlkyardım ve Acil Yardım Arasındaki Fark Nedir?

Acil yardım; üniversitelerin tıp fakülteleri, sağlık yüksek okulu, sağlık meslek yüksek okullarından mezun olmuş kişilerce uygulanır. Bu alanda diploması olan kişilerin tıbbi araç gereç ve cihazları kullanarak yaptıkları müdahalelerdir. İlk yardım; bu konuda eğitim almış kişilerin olayın başladığı yerde mevcut imkanlarla bulduğu malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtaran müdahaledir.

İlkyardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir?

Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması,
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması,
Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi,
İyileşmenin kolaylaştırılmasıdır.

İlk Yardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?